Velkommen til Skjold Forsikringsmegling Øst

Skjold Forsikringsmegling Øst risikovurderer din bedrifts virksomhet for å skape den korrekte forsikringsløsningen for dere. Vi er en solid aktør innen forsikringsmegling med tilgang til hele forsikringsmarkedet. Dette gir oss muligheten til å forhandle frem de beste forsikringsløsningene for din bedrift.

Les Mer!
BedriftsForsikring

For en enklere og mer gunstig forsikringsløsning tilpasset offentlig og privat virksomhet.

SKADE- & ANSVARSFORSIKRING
PROSJEKTFORSIKRINGER
PERSONALFORSIKRING
TRANSPORTFORSIKRING
BILFORSIKRING
ARBEIDSMASKINFORSIKRING

Våre tjenester

Skjold Forsikringsmegling Øst formidler skadeforsikringer og personalforsikringer til hele det norske markedet.

  • Vi foretar risikoanalyse av bedriften
  • Vi utformer skreddersydde forsikringsløsninger for din bedrift
  • Vi konkurranseutsetter ditt skreddersydde forsikringsprogram i hele det aktuelle forsikringsmarkedet

Hva er forsikringsmegling?

Forsikringsmegling er skreddersydde forsikringsløsninger til din bedrift

Eiendom

For sikkerhet mot plutselige uforutsette hendelser ved dine eiendommer.

BRANNFORSIKRING
HUSEIERFORSIKRING
INDUSTRIFORSIKRING
MASKINFORSIKRING


Garantiforsikring

Garantiforsikringer er for virksomheter som skal stille sikkerhet i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt.

Garantiforsikring handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker.
Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby løsninger på garantiforsikringer til prosjekter i de fleste bransjer.

Ta kontakt med oss for å høre om vi også kan tilby til ditt prosjekt.

Cyberforsikring

Vanlige konsekvenser av cyberangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens omdømme.

Avbrudd i den daglige driften medfører ofte økonomisk tap. Kostbare tiltak må iverksettes, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter som utreder, gjenoppretter og igangsetter datasystemene som har blitt rammet.

Også ved systemhavari som skyldes feil i nyinstallert programvare, kan bedriften få hjelp til å finne årsak, opprette normal drift og få erstattet et eventuelt avbrudd i virksomheten.

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby din bedrift.

Ta kontakt!

Telefon

69 16 98 00

Hvor?

Klokkergårdveien 16
1711 Sarpsborg